Category Archives: ต่อกลอน

ยี่สิบปี…ถูกตัดทิ้ง…ในหนึ่งวัน

นกยูงใหญ่ ให้ร่มเงา เราปลูกไว้
ยี่สิบปี ผ่านไป ได้เท่านี้
ท่านผู้ใหญ่ ว่ารากไม้ นี้ไม่ดี
กลัวรั้วพัง สั่งทันที ให้ตัดทิ้ง

ปลูกเอาไว้ ยี่สิบปี จึงสูงใหญ่
ใช้เลื่อยยนตร์ โค่นทันใด เร็วไวยิ่ง
วันเดียวเสร็จ คนหนอคน ช่างเก่งจริง
ยี่สิบปี ถูกตัดทิ้ง ในหนึ่งวัน